Lezingen en bedrijfssessies "Pesten kan niet meer"

Het moet stoppen dat pesten. Het brengt teveel nodeloos verdriet met zich mee , vooreerst bij het kind of de volwassenen die gepest wordt maar ook bij de directe omgeving van het slachtoffer.

We zijn het er allemaal over eens dat pesten voor niets goed is en toch verschijnen er nog met de regelmaat van de klok intrieste verhalen in de pers die het tegendeel bewijzen.

Echter, het is belangrijk te weten dat het weer goed komt ook. De eerste stap hiertoe is dikwijls de moeilijkste: toegeven dat je het niet alleen kunt oplossen.

Daarom is de lezing van en met Steph méér dan een goede ijsbreker

Wil jij ook een lezing tegen pesten organiseren met Steph als spreker? Dat kan! Uit dit aanbod kun je kiezen

  • Voor scholen:
    “PESTEN KAN NIET MEER”, 45 minuten + 15 minuten vragenronde.
  • Voor oudercomités, bibliotheken, serviceclubs , welzijnsraden en verenigingen:
    “PESTEN KAN NIET MEER”, 75 minuten + vragenronde .
  • Voor bedrijven:
    “PESTEN KAN NIET MEER (op de werkvloer)” : één of halve dag-sessie “in company” op maat van het bedrijf)

Pesten op het werk, het is iets van alle tijden en geen enkel bedrijf ontsnapt er aan want waar mensen moeten samenwerken ontstaan vroeg of laat spanningen die  als ze niet tijdig worden aangepakt kunnen ontsporen in kleine of zelfs grote drama’s en deze laatste halen dan weer maar eens het nieuws.

De bedrijfsversie van Steph’s lezing “Pesten kan niet meer ” op maat van uw bedrijf met tips, tricks en oefeningen om op een constructieve, positieve manier samen te werken en tot nog betere intermenselijke én bedrijfsresultaten te komen.

Stuur een mailtje met je vraag en plan omtrent een lezing of een bedrijfs-sessie omtrent dit thema naar info@stephgoossens.be en dan neemt Steph zelf contact me je op.

Artikels in de pers

Het Laatste Nieuws